Excel Inflacja Liczymy zyski Podatki

Jakie musiałoby być oprocentowanie lokaty, aby nasz zwrot z inwestycji przewyższał 2% inflację?

Czyli, wpłacamy na lokatę np. 10 tys. zł. Po czym po roku wypłacamy całość. Jaka musi być wysokość oprocentowania wspomnianej lokaty, aby zniwelować wpływ 2% inflacji.

Sprawdźmy zatem jaki wpływ na nasz kapitał będzie mieć inflacja.

Po roku siła nabywcza naszego kapitału to już niestety tylko 9803,90 zł. Jakie musiałoby być oprocentowanie, aby jego wartość była nadal równa 10 tys.zł? Wystarczy podzielić 10000 przez 9803,90.

? 2,0002 %

Sprawdzamy:

Zgadza się. No dobrze, ale zapomnieliśmy o jednym małym szczególe. Mianowicie o podatku belki. Analogicznie do wcześniejszego obliczania oprocentowania lokaty, potrzebujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: O jaki procent należy podnieść 81% aby otrzymać 100%.

? 23,4567  %

I o tą właśnie o taką wartość musimy zwiększyć nasze oprocentowanie na lokacie, które wynosiło ? 2,0002 %. Otrzymujemy zatem:

? 2,4694 %

Nasz arkusz w Excel’u będzie się przedstawiał następująco:

Podsumowanie

Przy założeniu że inflacja roczna wyniesie 2%, to aby zniwelować wpływ inflacji na nasz kapitał, nasza lokata powinna być oprocentowana minimum 2,5% w skali roku.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Zostaw komentarz