Inflacja Liczymy zyski Rentier

Jaki wpływ na odsetki rentierskie będzie miała 2% inflacja?

A zatem, mamy 100 tys. zł wpłacone na lokatę rentierską oprocentowaną 6% w skali roku. Wypłata odsetek następuje co roku. Jaki wpływ na nasz zysk będzie miała inflacja?

Siła nabywcza naszych odsetek maleje o wartość inflacji, zatem nasze 4860 zł już po pierwszym roku ma wartość 4765 zł. W kolejnych odpowiednio mniej.

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Zostaw komentarz