Excel Liczymy zyski

Jaki kapitał zgromadzę wpłacając 10 x 3000 zł w okresie 20-letnim? 4% rocznie i podatek na koniec inwestycji.

Sprawdzimy zatem czy i jak duże będą różnice jeśli chodzi o częstotliwość i kolejność wpłat. Przyjmujemy, ze wpłaty mają miejsce na początku roku kalendarzowego.

WARIANT 1 – Wpłaty co roku przez pierwsze 10 lat

A zatem, pierwsza wpłata będzie dla nas pracować przez 20 lat, kolejna przez 19, …. 10 natomiast przez lat 11. A wygląda to mniej więcej tak:

Gołym okiem widać, że jest to ciąg geometryczny, którego każdy kolejny wyraz jest mniejszy od poprzedniego o 3,84%. Dlaczego o tyle a nie o 4%? Jeśli coś straciło x% to musi wzrosnąć o y% 🙂

To może inaczej. Skoro jedna liczba jest większa od drugiej 0 4%, a różnica procentowa pomiędzy tą większą a tą mniejszą wynosi około 3,84%. Weźmy na przykład 2 liczby: 96 i 100.

100 – 4% = 96

ale

96 + 4% ? 100 

WARIANT 2 – Połowa wpłat na początku, a druga połowa na koniec okresu inwestycji

Czyli wpłacamy przez pierwsze 5 lat, potem mamy 10 letnią przerwę, i ponownie dokonujemy systematycznych wpłat.

W tym przypadku obliczenia są trochę bardziej skomplikowane. Mianowicie mamy tutaj 2 ciągi 5 wyrazowe. Iloraz każdego z nich jest taki sam jak w wariancie pierwszym. A zatem nasze obliczenia będą się przedstawiać następująco:

WARIANT 3 – Wpłaty co 2 lata

Na koniec sprawdźmy jaki byłby wynik naszej inwestycja, gdybyśmy wpłat dokonywali co 2 lata.

Ponownie mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym, którego iloraz będzie równy ? 0,9246

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Zostaw komentarz