Excel Liczymy zyski Podatki

Jaki kapitał zgromadzę w ciągu roku po opodatkowaniu, oszczędzając 300 zł miesięcznie przy zysku x% zysku

Ze strony o systematycznych wpłatach, wiemy już, jak policzyć nasz kapitał końcowy. Teraz uwzględnijmy w naszych obliczeniach podatek na koniec tej rocznej inwestycji.

PRZYKŁAD

Co miesiąc, począwszy od pierwszego stycznia inwestujemy co miesiąc 300 zł. Oprocentowanie to 4 % w skali roku. Jaką kwotą będziemy dysponować po zakończeniu inwestycji, czyli po opodatkowaniu podatkiem Belki.

Aby to policzyć, potrzebujemy skorzystać ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego. Do tego będzie nam potrzebny

  • zysk średniomiesięczny
  • pierwszy wyraz ciągu (czyli w naszym przypadku wynik z ostatniej wpłaty)
  • iloraz ciągu (wynik podzielenia drugiego wyrazu ciągu przez pierwszy)
  • Suma wszystkich wpłat (potrzebna do obliczenia należnego podatku)

 

 

 

 

 

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Zostaw komentarz